מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר urigellermuseum.co.il (להלן: “האתר“) שבבעלות ובניהול דננט אומנות בע״מ (להלן: “הנהלת האתר“), שכתובתו למשלוח דואר היא בדוא”ל: [email protected], ובדואר רשום: מזל אריה 7, תל אביב-יפו.

הנהלת האתר מכבדת את פרטיותם של משתמשי האתר. אנו מחויבים להגנה על המידע שאנו אוספים או שנמסר לנו על ידך. אנו מאמינים שיש לך את הזכות לדעת מהן שיטות העבודה שלנו בנוגע למידע שאנו אוספים בזמן שימושך באתר. מדיניות פרטיות זו חלה על ביקורך ו/או שימושך באתר וסוקרת את הפרטים החיוניים בנוגע לזכויותיך בנוגע למידע המעובד באתרנו.

כל האמור במדיניות פרטיות זו נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד, וכך גם האמור בלשון יחיד משמעו גם לשון רבים ולהיפך, הכול לפי העניין.

התנאים הכלליים לשימוש באתר מפורטים בתנאי השימוש של האתר.

 1. מדוע אנו אוספים מידע?

אנו אך ורק אוספים מידע שסופק לנו על ידך ורק כאשר הדבר נדרש. האתר אינו מכוון לשימושם של מי שטרם מלאו להם 18 שנים ואנו לא אוספים ביודעין מידע ממי שטרם מלאו לא 18 שנים. אם אתה הורה או אפוטרופוס של מישהו מתחת למגבלת גיל זו, אתה רשאי ליצור עמנו קשר בשמו על מנת למצות את זכויותיו כמפורט במדיניות פרטיות זו. אנו מנהלים את המידע שאנו מעבדים בזהירות ועושים בו שימוש אך ורק בהיקף הנדרש ולמטרות שלהלן:

 • לאתר, למנוע ולסכל כל מעשה אסור למוצרינו, האתר, תשתית האתר וכל שירות אחר.
 • כאשר איסוף המידע דרוש על מנת לעמוד בדרישות כל דין שאנו כפופים או נהיה כפופים לו.
 • כאשר איסוף המידע דרוש לצורך אינטרס לגיטימי או חוקי שלנו או של צד שלישי. סעיף זה לא יחול כאשר למשתמש אינטרסים לגיטימיים או זכויות גוברים.
 • כאשר נתת את הסכמתך.
 • על מנת לספק את מוצרינו או שירותינו.

 

 1. איזה מידע אנו אוספים או מעבדים?

 

 • פרטי יצירת קשר כגון שם מלא, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
 • מידע טכני כגון כתובת IP, סוג המכשיר ממנו גלשת לאתר, מערכת ההפעלה בה נעשה שימוש ופעולות שנעשות באתר.
 • מיקום ממנו גלשת לאתר.

 

 1. Cookies

באתר נעשה שימוש בקבצי Cookies (להלן: “קוקיז“) על מנת לשפר את הגישה לאתר ואופן השימוש בו, תפעולו השוטף של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים, אבטחת מידע וכיו”ב. קבצי הקוקיז שלנו מאפשרים לנו להתאים את הגלישה באתר אליך באופן מיטבי, וליצור חוויית גלישה טובה יותר בכל פעם בה תעשה שימוש באתר. בכל רגע, באפשרותך להפסיק את פעולת קבצי הקוקיז ומחיקתם. עם זאת, מחיקת הקוקיז או הפסקת פעילותם יכולה לפגוע בחוויית הגלישה באתר או במקרים מסוימים למנוע את הגישה לאתר או לחשבונך, ולכן אינה מומלצת.

 1. איך אנו מאחסנים את המידע ולכמה זמן?

המידע שאנו מעבדים נשמר בשרתים או שירותי אחסון בעלי רמת אבטחה נאותה בישראל, אירופה או ארה”ב. המידע יכול שיועבר בין אחסון במדינות שונות, אך בכל מקרה ייעשה תחת אבטחת מידע נאותה. בעת שימוש בספקי שירותי אחסון בענן אנו משתמשים במגוון כלים, חוזיים ואחרים, לשם הגנה על המידע. כמו כן, על מנת להגן על המידע, אנו עושים שימוש במגוון כלים, לרבות חומת אש, איתור נוזקות, ניתוח תנועה באתר ועוד.

רק לעובדינו וספקי שירותים יש גישה למידע, על בסיס הצורך של כל גורם בנפרד. כלומר, רק לאלו שיש להם צורך לגשת למידע לצורך מימוש אחת או יותר מהמטרות המפורטות לעיל יכול לגשת למידע הספציפי הדרוש לו לשם מימוש אותה מטרה. צדדים שלישים יכול שיקבלו גישה למידע, אך רק לאחר שהוא עבר אנונימיזציה.

המידע נשמר ומועד כל עוד הוא דרוש לשם המטרה לשמה הוא נאסף. לבקשתך, נמחק את המידע, במלואו או חלקים ממנו שיהפכו אותו לאנונימי, למעט אם אנחנו רשאים לשמור אותו מכוח מקור חוקי אחר, לרבות במקרים הבאים:

 • אנחנו נדרשים לשמור את המידע לשם קיום חובתנו החוקית, כאשר במקרה זה המידע יישמר כל עוד חובה זו מתקיימת.
 • אנחנו נדרשים לשמור את המידע לצורך הליך משפטי ו/או מנת לממש או להגן על זכויותינו או זכויותיהם של צדדים שלישיים.
 • יש לנו טעם חוקי אחר בגינו אנו רשאים לשמור את המידע.

 

 1. זכויותיך בנוגע למידע

אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לסייע לך לממש את זכויותיך בנוגע למידע, כדלקמן:

 • אם תבקש גישה למידע האישי שלך אותו אנו מאחסנים, אנו נספק לך או למי מטעמך עותק מהמידע בתוך זמן סביר, בפורמט קריא.
 • אם תודיע לנו כי המידע אינו מדויק, אינו שלם או שגוי, נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לתקנו תוך זמן סביר.
 • אם תבקש שנמחוק את המידע האישי שלך במלואו או בחלקו, למעט במקרים בהם מתקיימות נסיבות המאפשרות לנו לשמור אותו, אנו ננקוט בצעדים סבירים למחיקת המידע בתוך זמן סביר. לתשומת ליבך, כי מחיקת מידע אישי כאמור יכולה להביא להפסקת השירותים אותם אנו מספקים לך, ככל שישנם.
 • אם אתה מתנגד לעיבוד של מידע כלשהו לגביך, אתה רשאי להודיע לנו על כך, וככל שהדבר ניתן אנו נחדל מעיבוד המידע עד שנבחן את בקשתך.

 

 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים

הנהלת האתר אינה מוסרת מידע הנאסף או נמסר באתר לצדדים שלישיים, למעט כמפורט במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש. מסירת מידע לצדדים שלישיים תיעשה במקרים שלהלן:

 • לצורך תפעול האתר. מסירת מידע לצורך כך תהא כפופה להתחייבות הגורם אליו נשמר המידע להתחייבויות המפורטות במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.
 • לשם מניעת שימוש זדוני באתר, לרבות הונאה, phishing, התחזות וכיו”ב.
 • לצורכי מחקר או ניתוח סטטיסטי, ובלבד שהמידע הנמסר יהיה אנונימי ולא יאפשר לזהותך בקשר עם המידע.
 • ככל שיתקבל בידי האתר צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות המוסמכת לכך המורה על מסירת המידע.
 • במסגרת הליך שיפוטי מכל סוג, לרבות בוררות וגישור, ככל שיתנהל בינך לבין האתר או מי מטעמו.
 • בכל מקרה בו תהיה סבורה הנהלת האתר כי מסירת המידע דרושה לצורך מניעת גרימת נזק חמור לך או לצד שלישי כלשהו או לצורך מניעת ביצוע עבירה פלילית.
 • ככל שתבקש את מסירת המידע לצד שלישי באופן מפורש ובכתב.
 • במידה שהנהלת האתר תמכור ו/או תעביר ו/או תמסור בכל דרך אחרת את פעילת האתר לגורם אחר, ובלבד שזה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש.

 

 1. דיוור ישיר

בעת ההרשמה לאתר ייתכן שתידרש לתת את הסכמתך למשלוח דיוור ישיר, לרבות מידע שיווקי ופרסומי הנוגע לאתר ולצדדים שלישיים.

דיוור ישיר כאמור יישלח אליך רק במידה שנתת את הסכמתך לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך לקבלתו באמצעות פנייה לאתר או באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעת הדיוור הישיר שנשלחה אליך.

 1. יצירת קשר

כל תלונה, בקשה, שאלה או דרישה בנוגע למידע האישי שלך ומדיניות פרטיות זו תיעשה באמצעות האמצעים הבאים:

דואר אלקטרוני: [email protected]

כתובת: מזל אריה 7, תל אביב-יפו

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר רשאית לבצע שינויים מעת לעת במדיניות פרטיות זו. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות תפורסם הודעה על כך בעמוד הבית של האתר למשך 14 ימים.

עודכן לאחרונה: 1/1/2020

שינוי גודל גופנים